Dongeng Situ Patenggang kaasup kana dongeng….
Dongeng Situ Patenggang kaasup kana dongeng….

Dongeng Situ Patenggang kaasup kana dongeng

Dongeng Situ Patenggang kaasup kana dongeng….

a. Sato (fabel)

b. Dewa (mitos)

c. Jalma teu lumrah (parabel)

d. Asal-usul tempat (sasakala)

Jawaban: d. Asal-usul tempat (sasakala)

Dongeng Situ Patenggang termasuk ke dalam cerita asal-usul tempat.