Mamah nuju ….bungbuahan sareng sayuran ka Pasar Sayati.
Mamah nuju ….bungbuahan sareng sayuran ka Pasar Sayati.

Mamah nuju ….bungbuahan sareng sayuran ka Pasar Sayati.

Mamah nuju ….bungbuahan sareng sayuran ka Pasar Sayati.

a. Meuli

b. Meser

c. Ngageleuh

d. Barang beuli

Jawaban : c. Ngageleuh